Костянтинівський індустріальний фаховий коледж

ДИСТАНЦІНЙЕ НАВЧАННЯ

Дистанційне навчання – сукупність технологій, що забезпечують обмін інформації в дистанційному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій, від викладачів до здобувачів освіти.

Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання здобувачам освіти можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності.

Дистанційне навчання включає в себе онлайн навчання, та поділяється на  навчання в синхронному та  асинхронному режимі.

Асинхронний режим – передбачає рознесену в часі взаємодію між здобувачем освіти та педагогом.

Синхронний режим передбачає взаємодію в реальному часі, яка може бути здійснена у форматі відео, аудіо зв’язку або текстовому форматі (переписка, одночасна робота в спільному документі тощо).

Для забезпечення дистанційної форми навчання в ВСП КІФК ДВНЗ ДонНТУ  було створено платформу, що реалізована за допомогою сервісів від корпорації Google. За основу було обрано сервіс Google Sites, хмарне сховище – Google Диск, та серсвіс  відеозв’язку Meet.

Інструкція з користування

КІФК, Костянтинівський індустріальний фаховий коледж, ДВНЗ ДонНТУ, підготовка фахових молодших бакалаврів. Навчання на спеціальностях 051, 072, 076, 133, 141, 161