Строки прийому заяв та документів1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування проводиться у такі строки:

Строки проведення

етапів вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

29 червня 2021 року

Початок прийому заяв та документів

18:00 13 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів 

14 – 24 липня 2021 року

Строки проведення вступних іспитів

до 12:00  27 липня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, за квотою-1, квотою-2)

до 12:00  29 липня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням

 

до 18:00 31 липня 2021 року

 

не пізніше 03 серпня 2021року

не пізніше 31серпня 2021 року

Зарахування вступників:

- за державним замовленням:

 

- за кошти фізичних або юридичних осіб:

- додаткове зарахування

 

не пізніше 09 серпня 2021 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування проводиться у такі строки:

Строки проведення

етапів вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

 

 

з 01 липня 2021 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 

з 14 липня 2021 року

Прийом заяв та документів в паперовій формі

 

 

18:00  26 липня 2021 року

 

18:00  02 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів:

- для осіб, які вступають на основі

  співбесіди або вступних іспитів

- для осіб, які вступають тільки на основі     сертифікатів ЗНО

 

 

01 – 13 липня 2021 року

 

14 липня – 02 серпня

2021 року

24 – 29 липня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань:

- вступні іспити для вступників, які вступають на місця державного замовлення;

- вступні іспити для вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

- співбесіди

 

 

 

 

до12:00  05 серпня 2021 року

 

до 12:00  05 серпня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування із зазначенням тих, хто отримав право на зарахування за державним замовленням:

- за результатами співбесіди та за квотою-2;

- за результатами ЗНО, вступних іспитів

(у т.ч. за квотою-1)

 

 

 

до 18:00  06 серпня 2021 року

 

 

до 12:00  09 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення:

- для осіб, рекомендованих до зарахування  за результатами співбесіди та за квотою-2;

- для осіб, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО, вступних іспитів

(у т.ч. за квотою-1)

 

 

 

 

до 12:00 07 серпня 2021 року

 

 

до 12:00  14 серпня 2021 року

Зарахування за державним замовленням:

- осіб, рекомендованих до зарахування  за результатами співбесіди та за квотою-2 з подальшим виключенням з конкурсу на інші місця держзамовлення;

- для осіб, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО, вступних іспитів

(у т.ч. за квотою-1

 

до 12:00  20 серпня 2021 року

 

не пізніше 30.09.2021 року

Зарахування вступників:

- за кошти фізичних або юридичних осіб

 - додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осіб

 

не пізніше 20.08.2021 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 

3. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування проводиться у такі строки:

Строки проведення

етапів вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

Початок – 01 липня 2021 року

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 сесія – 13 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів в паперовій формі

2 сесія – 12 серпня 2021 року

Для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів

о 18:00 годині

1 сесія – 22 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів:

 

 

2 сесія – 27 серпня 2021 року

 

Проведення вступних випробувань:

1 сесія – 23-28 липня 2021 року

- вступні іспити:

2 сесія – 28.08-02.09.2021 року

1 сесія – 23-25 липня 2021 року

- співбесіди:

2 сесія – 28-30.08.2021 року

до 12:00 години

1 сесія – 01 серпня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням осіб, рекомендованих до зарахування

2 сесія – 03 вересня 2021 року

до 12:00 години

1 сесія – 05 серпня 2021 року

2 сесія – 07 вересня 2021 року

Виконання вимог до зарахування

 

до 12:00 години

1 сесія – 06 серпня 2021 року

2 сесія – 11 вересня 2021 року

Зарахування вступників:

 

Для осіб, що вступають виключно на основі сертифікатів ЗНО

о 18:00 годині

1 сесія – 29 липня 2021 року

2 сесія – 30 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів:

 

 

до 12:0 години

1 сесія – 01 серпня 2021 року

2 сесія – 03 вересня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників  із зазначенням осіб, рекомендованих до зарахування

до 12:00 години

1 сесія – 05 серпня 2021 року

2 сесія – 07 вересня 2021 року

Виконання вимог до зарахування

 

до 12:00 години

1 сесія – 06 серпня 2021 року

2 сесія – 11 вересня 2021 року

Зарахування вступників:

 

 

4. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників за денною формою здобуття освіти прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання проводиться у такі строки:

Строки проведення етапів вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

10 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів

18-00  24 липня 2021  року

Закінчення прийому заяв та документів

25 липня – 31 липня 2021 року

Строки проведення конкурсних вступних випробувань

 

 

до 12:00 години                            01 серпня 2021 року;

за рішенням Приймальної комісії,    але не раніше 02 серпня 2021 року*

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням осіб, рекомендованих до зарахування:

- за державним замовленням

- за кошти фізичних та юридичних осіб

 

до 12:00 години

09 серпня 2021 року;

не пізніше 27 серпня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування:

- за державним замовленням

- за кошти фізичних та юридичних осіб

до 12:00 години

15 серпня 2021 року;

не пізніше 31 серпня 2021 року*

Терміни зарахування вступників:

- за державним замовленням

-за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 14 серпня 2021 року.

Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

* Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією

 

5. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників за заочною формою набуття освіти прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання проводиться у такі строки:

Строки та терміни

Етапи вступної кампанії

1 сесія – 10 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів

2 сесія – 05 серпня 2021 року *

1сесія – 18-00  24 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

2 сесія – 12-00 18 серпня 2021 року*

1 сесія – 25- 31 липня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

2 сесія – 19-22 серпня 2021 року*

1сесія – за рішенням Приймальної комісії, але не раніше 02 серпня 2021 року**

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

2 сесія – не пізніше 12:00 години

23 серпня 2021 року*

1сесія – до 16:00  09 серпня 2021 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

2 сесія – до 16:00 27 серпня 2021 року*

1 сесія – до 16:00 10 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників

2 сесія – до 16:00 29 серпня 2021 року*

*  на вільні місця в межах ліцензійного обсягу.

** Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією.