Студентське самоврядуванняШепелєв Денис - голова студентського самоврядування.

Здобувач освіти першого курсу за спеціальністю:

076 "Підприємництво та торгівля"Студентська рада 2023


Мета і завдання студентського самоврядування та органів самоврядування

Положення про студентське самоврядування ВСП КІФК ДВНЗ ДонНТУ


 

ПРОТОКОЛ № 1  Загальні збори здобувачів освіти ВСП КІФК ДВНЗ ДонНТУ