Практичне навчанняСтуденти при проходженні практики зобов’язані:

  • вчасно прибути на збори щодо організації проведення практики;
  • пройти інструктаж з безпеки життєдіяльності і охорони праці під час практики;
  • до початку практики одержати від керівника практики від коледжу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
  • своєчасно прибути на практику;
  • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;
  • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на робочому місці;
  • нести особисту відповідальність за виконану роботу;
  • належним чином оформити результати практики;
  • своєчасно скласти залік з практики.

    Адміністрація коледжу постійно працює над питанням розширення бази практики та впровадження сучасних освітніх технологій в систему практичного навчання.