133  Галузеве машинобудування 

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування спрямована на проектування та розрахунки обладнання галузі, вивчення комп'ютерних графічних і прикладних програм: Компас, WinMaschine тощо, проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання галузі, та складання ремонтної документації.
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування - для тих, хто прагне навчитися проектувати та конструювати машини та їх складові із застосуванням сучасного інструментарію та засобів автоматизованого проектування, розрахунків, віртуальних випробувань, прогнозування і оптимізації технічних характеристик тощо.
Спеціальність надає можливість фахівцю працювати як на підприємствах машинобудівного комплексу, так і в інших галузях промисловості.


Вибіркові дисципліни:

Основи конституційного права

Політологія

Механізований інструмент

Пристої для малої механізації

Будівельні машини

Дорожні машини

Основи автоматизованого проєктування

Основи конструювання машин

Прикладні програми в інженерному проектуванні

Технічні основи машинобудування


<Повернутися до переліку спеціальностей