Циклова комісія гуманітарних дисциплін та фізично-патріотичного вихованняКолектив циклової комісії - сплав досвіду, зрілості й молодечого ентузіазму. Поєднання досвіду, зрілості й молодечого натхнення дає змогу використовувати різноманітні форми й методи навчання, вдосконалювати педагогічну майстерність.


Боюс Валерій Петрович – голова циклової комісії, викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, «Відмінник освіти України»,

Освіта:
Донецький державний університет


Спеціальність:
«Філолог. Викладач української мови та літератури»

Дисципліни, які викладає:

 • Українська мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська література
 • Світова літеретура

Зоненко Людмила Григорівна - викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії

Освіта:
Слов'янський державний педагогічний університет


Спеціальність:
«Викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури»

Дисципліни, які викладає:

 • Українська мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська література
 • Світова літеретура

Юрченко Інна Анатоліївна - викладач  іноземної  мови, спеціаліст вищої категорії

Освіта:
Донецький державний університет, магістратура Луганського національно-го університету


Спеціальність:
«Філолог. Викладач англійської  мови  та літератури»

Дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Тубольцева Інна Анатоліївна – викладач іноземної мови, спеціаліст першої категорії

Освіта:
Слов'янський державний педагогічний університет


Спеціальність:
«Викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови»

Дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Світова літеретура

Шевченко Наталія Миколаївна - викладач фізичного виховання , спеціаліст вищої категорії

Освіта:
Кам'янець-Подільський педагогічний інститут


Спеціальність:
«Викладач фізичного виховання»

Дисципліни, які викладає:

 • Фізична культура
 • Фізичне виховання

Вервикушко Віктор Іванович -  викладач фізичного виховання, спеціаліст другої категорії

Освіта:
Сімферопольський ДУ


Спеціальність:
«Викладач фізичного виховання»

Дисципліни, які викладає:

 • Фізична культура
 • Фізичне виховання

Мета роботи циклової комісії: впровадження гуманітарних та гуманних технологій в навчально-виховний процес на основі компетентісного підходу.

Основними напрямками роботи комісії є:

 • створення інтелектуального, творчого, висококультурного середовища в коледжі;
 • вироблення компетенцій комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;
 • виховання свідомого прагнення до вивчення мови;
 • формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень;
 • зацікавлення студентів художнім твором як явищем мистецтва слова;
 • формування читацької культури, розвиток естетичного смаку;
 • формування гуманістичного світогляду. Розвиток духовного світу;
 • розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможність вчитися.

Викладачі циклової комісії здійснюють постійний пошук нових форм навчання та організації навчального процесу. Впровадження нових інноваційних технологій не обійшло стороною й прагнення викладачів циклової комісії включитися в цей процес.

Проведення нетрадиційних форм та методів навчання (заняття-екскурсії, мозкові атаки, прес-конференції, заняття-театри, заняття-суди) є нормою роботи викладачів циклової комісії. Проведення тижнів циклової комісії , тематичних вечорів проходить з високим рівнем відповідальності та спрямованості на надання більш глибоких знань студентам.

Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

       Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали і переконання.


<Повернутися до циклових комісій