Циклова комісія гуманітарних дисциплін Боюс Валерій Петрович – голова циклової комісії, викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, «Відмінник освіти України»,

Освіта:
Донецький державний університет


Спеціальність:
«Філолог. Викладач української мови та літератури»

Дисципліни, які викладає:

 • Українська мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська література
 • Світова літеретура

Кравченко Вікторія Валеріївна - викладач  іноземної  мови, спеціаліст другої категорії

Освіта:
Горлівський педагогічний інститут іноземних мов, магістратура: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди


Спеціальність:
«Філолог. Викладач англійської  мови  та літератури»
"Вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури"

Дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Тубольцева Інна Анатоліївна – викладач іноземної мови, спеціаліст першої категорії

Освіта:
Слов'янський державний педагогічний університет


Спеціальність:
«Викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови»

Дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Світова літеретура

Чебаторьова Наталія Іванівна - викладач української мови , спеціаліст першої категорії

Освіта:
 


Спеціальність:
 

Дисципліни, які викладає:

 • Українська мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська література

Завозіна Вікторія Сергіївна – викладач циклової комісії соціально-економічних дисциплін вищої категорії.

Освіта:

Донецький  державний університет (ДонДУ) у 1996 р. Історичний факультет, спеціальність «Історія», кваліфікація «Історик. Викладач історії».

Донецький  державний університет (ДонДУ) у 1995 р. Факультет додаткових професій, курс «Управлінська етика», кваліфікація «Референт з соціальних та організаційних питань».

Донецький  державний університет (ДонДУ) у 2000 р. Історичний факультет, кафедра міжнародних відносин, аспірантура.

Дисципліни, які викладає:

 • Історія України
 • Політична економія
 • Основи економічної теорії
 • Соціологія

Стреляєва Олена Вікторівна –викладач циклової комісії соціально-економічних дисциплін вищої категорії.

Освіта:

Слов’янський державний педагогічний університет у 2004 році. Психологічний факультет, спеціальність «Психологія», кваліфікація «Психолог»

Дисципліни, які викладає:

 • Психологія
 • Психологія та етика ділових відносин
 • Захист України (Основи медичних знань)
 • Соціологія

Белянська Юлія Євгенівна – викладач циклової комісії соціально-економічних дисциплін першої категорії.

Освіта:

Донецький національний університет (ДонНУ) в 2011 році. Кафедра політології та державного управління

Спеціальність: спеціаліст з політології

Дисципліни, які викладає:

 • Політологія
 • Правознавство
 • Громадянська освіта
 • Соціологія
 • Основи філософських знань

Шевченко Наталія Миколаївна - викладач фізичного виховання , спеціаліст вищої категорії

Освіта:
Кам'янець-Подільський педагогічний інститут


Спеціальність:
«Викладач фізичного виховання»

Дисципліни, які викладає:

 • Фізична культура
 • Фізичне виховання

Грабельников Олег Миколайович - викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта:
Слов'янський державний педагогічний університет у 2001 році

Спеціальність:"Викладач фізичної культури, фізичного виховання"

Кваліфікація: викладач фізичної культури, фізичного виховання

Дисципліни, які викладає:

 • Фізична культура
 • Фізичне виховання

Мета роботи циклової комісії: впровадження гуманітарних та гуманних технологій в навчально-виховний процес на основі компетентісного підходу.

Основними напрямками роботи комісії є:

 • створення інтелектуального, творчого, висококультурного середовища в коледжі;
 • вироблення компетенцій комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;
 • виховання свідомого прагнення до вивчення мови;
 • формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень;
 • зацікавлення студентів художнім твором як явищем мистецтва слова;
 • формування читацької культури, розвиток естетичного смаку;
 • формування гуманістичного світогляду. Розвиток духовного світу;
 • розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможність вчитися.

Викладачі циклової комісії здійснюють постійний пошук нових форм навчання та організації навчального процесу. Впровадження нових інноваційних технологій не обійшло стороною й прагнення викладачів циклової комісії включитися в цей процес.

Проведення нетрадиційних форм та методів навчання (заняття-екскурсії, мозкові атаки, прес-конференції, заняття-театри, заняття-суди) є нормою роботи викладачів циклової комісії. Проведення тижнів циклової комісії , тематичних вечорів проходить з високим рівнем відповідальності та спрямованості на надання більш глибоких знань студентам.

Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

       Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали і переконання.


<Повернутися до циклових комісій