Циклова комісія електротехнічних дисциплінВипускаюча циклова комісія за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.


Голик Інга Володимирівна  - голова циклової комісії, викладач електротехнічних дисциплін вищої категорії.
Освіта:
Український заочний політехнічний інститут в 1988 році 
Спеціальність: «Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів»
Кваліфікація: Спеціаліст.
Інженер з автоматизації.

Дисципліни, які викладає:

 • Основи автоматизації та АСУТП
 • Електропостачання ПіЦС
 • Налагодження електроприводу
 • Енергозбереження

Горюшин Сергій Іванович  - викладач електротехнічних дисциплін вищої категорії.
Освіта:
Краматорський індустріальний інститут (ДДМА)  в 1980 році 
Спеціальність: «Автоматизація та комплексна механізація машинобудування»
Кваліфікація: Спеціаліст.
Інженер – електромеханік.

Дисципліни, які викладає:

 • Електричні апарати
 • Електроустаткування ПіЦС
 • Електробезпека

Погромська Світлана Анатоліївна  - викладач електротехнічних дисциплін першої категорії.
Освіта:
Український заочний політехнічний інститут в 1988 році
Спеціальність: «Електропостачання промислових підприємств і цивільних споруд»
Кваліфікація: Спеціаліст.
Інженер – електрик.

Дисципліни, які викладає:

 • Охорона праці
 • Надійність електроприводів

Березніченко Захар Олександрович  - викладач електротехнічних дисциплін першої категорії.

Освіта:
Донбаська державна машинобудівна академія, 2013р;
Донецький національний технічний університет, 2023р.
Спеціальність: «Електромеханічні системи автоматизації і електропривод», 
«Інженерія програмного забезпечення»
Кваліфікація: Магістр.
інженер – електромеханік,
викладач вищого навчального закладу,
Магістр з інженерії програмного забезпечення

Дисципліни, які викладає:

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Основи електропривода
 • Системи керування електроприводами
 • Електричні вимірювання

Астапов Сергій Володимирович  - викладач електротехнічних дисциплін першої категорії.

Освіта:
Українська інженерно-педагогічна академія, 2002р.,
Центральний інститут післядипломної освіти, 2006р.,

Спеціальність:«Електромеханічні системи автоматизації і електропривод»,
«Менеджмент»

Кваліфікація:
інженер – електромеханік,
магістр з менеджменту

Дисципліни, які викладає:

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Енергозбереження
 • Налагодження електроустаткування
 • Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування
 • Електроустаткування машин і агрегатів вогнетривких підприємств
 • Електроустаткування ПіЦС<Повернутися до циклових комісій