Циклова комісія  економіки, управління та адмініструванняВипускаюча циклова коміссія за спеціальностями 051Економіка, 072 Фінанси банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Вінокурова Наталія Вікторівна – голова циклової комісії, викладач-методист, викладач науково-прородничих та економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Освіта:
Вища. Донецький державний університет, 1995
Міжнародний університет фінансів, 2006 рік

Спеціальність за дипломом:
Математика
Фінанси

Кваліфікація:
Математик. Викладач. Викладач інформатики і обчислювальної
техніки.
Спеціаліст з фінансів.

Дисципліни, які викладає:

 • Інформатика і комп'ютерна техніка
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Інформаційні системи і технології у підприємництві, торгівлі та біржовій
  діяльності

Самаріна Аліна Миколаївна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Освіта:

Вища. Східно-український національний університет ім. В.Даля, 2007 р.

Спеціальність: економіка підприємства

Кваліфікація: магістр з економіки підприємства

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка та організація ЕТСП
 • Комерційне товаро-знавство
 • Фінансове планування
 • Зовнішньо економічна діяльність

Єськова Анжела Миколаївна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Освіта:
Вища.  Донбаська державна машинобудів-на  академія 2004 р.,

Спеціальність: економіка підприємства

Кваліфікація: економіст

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка підприємства
 • Банківські операції
 • Підприємницька діяльність
 • Біржова діяльність 
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 
 • Конкурентоспроможність підприємства

Шаповалова Олена Вікторівна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Освіта:
Вища. Донецький державний університет, 1996 р.,

Спеціальність: 
Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності

Кваліфікація: економіст

Дисципліни, які викладає:

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Податкова система
 • Бюджетна система
 • Контроль і ревізія
 • Фінанси підприємства
 • Навчальна практика зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»

Леонов Сергій Сергійович – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Освіта:
Вища. Державна Донбаська машинобудів-на  академія  2006 р.,

Спеціальність: економіка підприємства

Кваліфікація: економіст

Дисципліни, які викладає:

 • Планування, огранізація діяльності підприємства
 • Ціноутворення
 • Менеджмент

Крючков Олексій Анатолійович – викладач економічних та механічних дисциплін, спеціаліст першої категорії.

Освіта:
Костянтинівський індустріальний технікум, 2002 рік.
Вища. Донецький національний технічний університет, 2009 рік.
Спеціальність за дипломом:
«Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів».
«Менеджмент організацій». 
Кваліфікація:
«Механік»
«Спеціаліст менеджер-економіст».

Дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Основи підприємницької і управлінської діяльності
 • «Слюсарна практика»
 • «Слюсарно-механічна практика»
 • «Механічна практика»

<Повернутися до циклових комісій