Запобігання корупції     З метою забезпечення неухильного дотримання антикорупційного законодавства України, а також підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у Відокремленому структурному підрозділі «Костянтинівський індустріальний фаховий коледж   Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» діє Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Белянська Юлія Євгенівна.

     Уповноважену особу призначено наказом директору закладу освіти від   11 червня  2020 року №75 

Законодавство України з питань запобігання корупції

Повідомити про корупцію

     Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками або здобувачами освіти коледжу, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про виявлені факти на «лінію довіри» електронною поштою на адресу dovirakifk@gmail.com почта.

     Звертаємо увагу, що згідно зі статтею 53 Закону України «Про запобігання корупції» розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

     Інші письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

     Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог Закону.


 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції: Белянська Юлія Євгенівна

E-mail:    yulyabelyanskaya88@gmail.com

Сайт:      https://kitdonntu.com.ua/index/anti-corruption


Документи:


Конфлікти інтересів

 Положення про запобігання конфлікту інтересів

Про дотримання Антикорупційного законодавства

     

    Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про запобігання

корупції» (далі – Закон) безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

     Поняття потенційного та реального конфлікту інтересів визначено у абзацах дев’ятому та тринадцятому статті 1 Закону. Заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначено статтями 28–36 Закону.

     Крім того, 21.10.2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) оновило Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції (далі – Методичні рекомендації).

     Оновлені Методичні рекомендації доповнено низкою правових позицій, серед яких: 

  • наявність/відсутність конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з оплати праці (преміювання, встановлення надбавок) (п.п. 14.1.6 п. 14.1 розділу 14); 

  • конфлікт інтересів у керівника, у якого в підпорядкуванні працюють близькі особи (п.п. 2.2.1 п. 2.1 розділу 2);

  • конфлікт інтересів у особи при прийнятті рішень щодо свого керівника (п.п. 2.2.1 п. 2.1 розділу 2);

  • конфлікт інтересів у керівників закладів освіти, які працюють в цих же закладах за сумісництвом (п.п. 14.1.4 п. 14.1 розділу 14);

  • конфлікт інтересів при спільній роботі близьких осіб (п.п. 14.1.1. п. 14.1 розділу 14);

  • обмеження спільної роботи близьких осіб (п. 14.7 розділу 14).

     Також Національне агентство розробило тест, який допомагає встановити наявність або відсутність у особи конфлікту інтересів. Тест може пройти будь-яка особа, яка має сумніви щодо наявності в неї конфлікту інтересів, і отримати відповідь на своє питання.
    Методичні рекомендації та тест на виявлення конфлікту інтересу розміщені у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Національного агентства за посиланнями:

  1. https://nazk.gov.ua/uk/novyny/premiyi-robota-z-rodychamy-j-osvityany-yaki-pratsyuyut-za-sumisnytstvom-nazk-onovylo-metodychni-rekomendatsiyi-z-konfliktu-interesiv/ 

  2. https://nazk.gov.ua/uk/novyny/novyj-servis-vid-nazk-test-na-vyyavlennya-konfliktu-interesiv-stane-oriyentyrom-dlya-posadovtsiv/ 

     Звертаю увагу, що відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону у разі  існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства. У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Закону.

    Уповноважена особа з питань запобігання і виявлення корупції                                      Белянська Ю.Є.


Пам'ятка Звернення до НАЗК з приводу сумніву особи щодо конфлікту інтересів

Пам'ятка щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів